Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM)

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

30.06.2023

Jāņu zāļu un labumu tirdziņš un svētku ieskandināšana