Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

A.Kucins

10:00

12.05.2022

Jaunatnes lietu speciālistu sapulce