Jaunatnes lietu speciālistu sapulce

Jaunatne

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

O. Ņikitina

18.05.2022

Vēstures un sociālo zinību skolotāju seminārs