Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Klātienē (konferenču zāle)

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00

07.06.2022

Nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros