Nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Jaunatne

Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads

J.Valaine

04.06.2022 - 07.06.2022

Tikšanās ar žurnālistiem