Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

05.05.2022

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 60 gadu jubilejas pasākums