Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 60 gadu jubilejas pasākums

Kultūra

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

I. Linarte-Ruža t. 29153408 ilona.linarte@gmail.com

14.05.2022

Pulciņu dienas Augšdaugavas novada izglītības iestādēs