Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

28.03.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde