Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

21.03.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde