Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

04.10.2022

Augšdaugavas novada lielāko kultūras centru vadītāju sanāksme par 2023. gada kultūras kalendāru