Augšdaugavas novada lielāko kultūras centru vadītāju sanāksme par 2023. gada kultūras kalendāru

Kultūra

Zoom

I.Uškāne

14:00

03.10.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde