Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Klātienē (konferenču zāle) Attālināti (ZOOM)

A.Rasčevskis S.Snetkova

10:00

11.01.2022

Intelektuālā spēle (zaļajā režīmā)