Intelektuālā spēle (zaļajā režīmā)

Jaunatne

Tabores sabiedriskais centrs

V.Pilinovičs, M.Kuzmina

09.01.2022

Finanšu komitejas sēde