Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Klātienē (konferenču zāle)

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00

14.06.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde