Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvu dalība Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”