Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvu dalība Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”

Kultūra

Jēkabpils novads, Sēlpils pagasts, brīvdabas estrāde “Zvejnieklīcis”

V.Litiņa, Amatiermākslas kolektīvu vadītāji

19:00

23.07.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde