Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

V.Aizbalts

17.02.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde