Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

M.Krievāns

17.02.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde