Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

V. Aizbalts

24.03.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde