Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

V.Aizbalts

11:30

06.10.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde