Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

V. Aizbalts

22.12.2021

Tautsaimniecības komitejas sēde