Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

V.Aizbalts

04.08.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde