Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

M.Krievāns

04.08.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde