Atpūtas vakars “Rudens krāsu karnevāls”

Kultūra

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

19:30

07.10.2022

Pasākums pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Mūžam jauni”