Asociāciju spēle „Sirsniņu laiks”

Kultūra

No 1. līdz 15. februārim Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” sociālā tīkla facebook.com profilā Asociāciju spēle „Sirsniņu laiks”.

Spēle aicinās piešķirt katram Augšdaugavas novada pagastam un pilsētai vienu tematisko sirsniņu.

A. Lipska, tālr. 263 62 572, e – pasts: anita.lipska@dnkp.lv

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” sociālā tīkla facebook.com profilā

A. Lipska

01.02.2022 - 15.02.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde