Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde

Pašvaldība

Klātienē (Konferenču zāle, Rīgas iela 2, Daugavpils); Attālināti (ZOOM)

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

22.02.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde