Administratīvās komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

14:00

10.05.2023

Tikšanās ar žurnālistiem