Tikšanās ar žurnālistiem

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

10:00

09.05.2023

Nekustamo īpašumu izsoles