Izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi sešiem Augšdaugavas novada ezeriem

AKTUĀLI

Īstenojot projektu ar Valsts Zivju fonda atbalstu, ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi sešiem Augšdaugavas novada publiskajiem ezeriem – Medumu ezeram, Šarlotes ezeram, Marinovas ezeram, Lielajam Subates ezeram, Mazajam Subates ezeram un Galiņu ezeram.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi nepieciešami, lai plānotu ezeru apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli.

Augšdaugavas novadā atrodas 38 publiskie ezeri, daļēji divas upes – Daugava un Dubna, kā arī 11 ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij. Lai saprātīgi un ilgtspējīgi apsaimniekotu Augšdaugavas novada bagātīgos ūdeņu resursus, ir nepieciešams regulāri rūpēties par zivju resursu aizsardzību un atražošanu, apkarot maluzveju. Lai pamatotu jebkādas darbības tādā jutīgā un sarežģītā ekosistēmā kā ezeri, nepieciešama zinātniskā izpēte. Daļai Augšdaugavas novada ezeru ir sagatavoti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, vairākiem ezeriem arī ekspluatācijas noteikumi. Daļai Augšdaugavas novada ezeru noteikumi jau izstrādāti atkārtoti. Šarlotes ezeram, Marinovas ezeram, Lielajam Subates ezeram, Mazajam Subates ezeram un Galiņu ezeram - Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi sagatavoti pirmo reizi, Medumu ezeram - izstrādāti atkārtoti. Ir veikta šo ezeru izpēte, kas dos būtisku ieguldījumu zivju resursu aizsardzības un atražošanas pasākumu plānošanai un legālās makšķerēšanas veicināšanai. Zinātniski pamatota plānošana novada ūdeņos ļaus ilgtermiņā rūpēties par zivju resursu optimālu saglabāšanu, kā rezultātā pašvaldībai nākotnē nāksies mazāk tērēt finansiālos līdzekļus zivju resursu pavairošanai.

Tiešie ieguvēji ir makšķernieki un zvejnieki, kas pēc ezeru saprātīgas plānošanas un apsaimniekošanas iegūs lielākus lomus. Pašlaik Augšdaugavas novadā kā tūrisma objekti tiek popularizētas arī atpūtas vietas pie ūdens, ko izmanto ne tikai makšķernieki, bet arī citi dabas mīļotāji un ceļotāji. Tādēļ ieguvēji būs arī atpūtnieki un piegulošo teritoriju zemju īpašnieki.

Projekta kopējās izmaksas ir 10187,52 eiro, no kuriem 9066,89 eiro ir Zivju fonda atbalsts, bet 1120,63 eiro - Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Pie novada ezeriem uzstādīti 26 informatīvie stendi