Pie novada ezeriem uzstādīti 26 informatīvie stendi

AKTUĀLI

Ir noslēdzies projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursu aizsardzību Augšdaugavas novadā ”, kas īstenots ar Valsts zivju fonda atbalstu.

Projektā tika izgatavoti 26 informatīvie stendi, kas uzstādīti Augšdaugavas novada ezeru krastos un Daugavas upes krastā, ar labākajām piekļuves iespējām makšķerniekiem, medniekiem un atpūtniekiem.

Augšdaugavas novadā katru gadu tiek izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi par dažādām ūdenstilpnēm, ir uzkrāta informācija par esošiem zivju resursiem ūdeņos. Stendos iekļauta informācija par biežāk sastopamām zivju sugām konkrētajā ūdenstilpnē, izvietota informācija par vispārīgajiem makšķerēšanas un licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumiem, informācija par licenču iegādes nepieciešamību, licencētās makšķerēšanas organizētāju u.c. svarīga informācija. Diemžēl cilvēki mēdz piebraukt ļoti tuvu ūdenstilpēm ar transportlīdzekļiem, piesārņojot pludmali, par ko pašvaldība jau ir saņēmusi aizrādījumus no Valsts vides dienesta. Tāpēc uz stendiem izvietota arī informācija par noteikumiem, kas attiecas uz katru konkrēto ūdenstilpi.

Projekta rezultāta uzstādīti stendi Mazā Kolupa ezera, Sila ezera, Koša ezera, Medumu ezera, Bruņu ezera, Lielā Subates ezera, Mazā Subates ezera, Baltmuižas ezera, Lielā Ilgas ezera, Daugavas upes, Briģenes ezera, Dervanišķu ezera, Čerņavas ezera, Riču ezera, Demenes ezera, Višķu ezera krastos. Pie dažiem ezeriem uzstādīti vairāki stendi.

Projekta izmaksas ir  8966,10 eiro, no kuriem 7979,83 ir Zivju fonda atbalsts, bet 986,27 ir Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums.

Līdzīgu projektu pašvaldība īstenoja arī pērn, uzstādot 12 informatīvos stendus pie Sventes ezera, Smiļģinu ezera, Višķu ezera, Luknas ezera, Baltezera un  Dubnas upes posmā Višķu pagastā.

Pavāru dinastija Dvietē