Zivju resursu aizsardzības uzlabošanai iegādāsies dronu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde uzsākt projekta “Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Augšdaugavas novadā” realizāciju ar mērķi uzlabot materiāltehnisko bāzi zivju resursu aizsardzības efektivitātes paaugstināšanai pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs. Projekta ietvaros plānots iegādāties bezpilota lidaparātu – dronu. Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda 6700 eiro, no kurām Zivju  fonda finansējums ir 5963 eiro jeb 89% no kopējām izmaksām, savukārt Augšdaugavas novada domes finansējums ir 737 eiro jeb 11% no kopējām izmaksām.

Pašvaldība sāk īstenot projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem”, kura mērķis ir izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Augšdaugavas novada Zabolotņiku, Klepinu un Dūnakļu ezeriem, kas ietver pamatojumu zivju resursu apsaimniekošanai, tai skaitā zivju mazuļu ielaišanai. Projekta kopējā summa ir 5776,20 eiro, no kuriem 5140,82 eiro ir  Zivju  fonda finansējums jeb 89% no kopējām izmaksām, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 635,38 eiro jeb 11% no kopējām izmaksām.

Abi projekti jāīsteno līdz šā gada 31.oktobrim.

Izlaidums Naujenes Mūzikas un mākslas skolā