Izlaidums Naujenes Mūzikas un mākslas skolā

AKTUĀLI

 “Neapstājies! Ej!

Tu vēl nezini, cik daudz ceļu ir pasaulei.”

(I. Ziedonis)

29. maijā, Naujenes Mūzikas un mākslas skolā notika izlaidums.

Šogad skolu absolvēja 3 mūzikas nodaļas pārstāvji: Arina Mikulāne (akordeona spēle), Evelīna Aļošina (akordeona spēle), Margarita Laitāne (kontrabasa spēle) un 4 vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pārstāvji: Timurs Lapkovskis, Aleksandra Solima, Austra Suseja un Milana Siņicina.

Absolventus un viesus pie skolas ar muzikālo priekšnesumu sagaidīja Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu orķestris, kura vadītājs ir Marats Zaletilo.

Svinīgā pasākuma laikā skolas direktors Ruslans Margevičs iepazīstināja klātesošos ar audzēkņu sasniegumiem mācību gada laikā, izteica pateicības vārdus skolotājiem par ieguldīto darbu, pateicās vecākiem par atbalstu.

Apsveikt absolventus ieradās arī Staņislava Broka Mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu spēles pasniedzēja Daiga Maskaļūne, kura novēlēja absolventiem neapstāties pie sasniegtā un turpināt attīstīt savas radošās prasmes arī tālāk.

Sirsnīgus pateicības vārdus skolas direktoram un skolotājiem teica arī absolventu vecāki.

Pēc diplomu izsniegšanas absolventiem un viesiem bija iespēja iepazīties ar absolventu diplomdarbu projektiem un noklausīties koncertu, kura laikā uzstājās gan absolventi, gan audzēkņi, gan Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis.

Paldies absolventiem par kopā būšanu šo mācību gadu laikā, novēlam būt pārliecinātiem par sevi un  drosmīgi iet pretī visiem dzīves izaicinājumiem.

Informāciju sagatavoja Jūlija Ļuļe

Bērniem māca peldēt droši