Bērniem māca peldēt droši

Izglītība

30. maijā Špoģu vidusskolā notika mācības par drošību, atrodoties ūdens tuvumā. Bērni apguva dažādas teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā pareizi jāuzvedas pie ūdens makšķerējot vai atpūšoties, kā droši peldēt.

Mācības notiek Augšdaugavas novada pašvaldības Dabas resursu nodaļas īstenotā Valsts zivju fonda apstiprinātā projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursiem Augšdaugavas novadā” ietvaros. Mācības vada biedrība “Peldēt droši”, kas sniedz informācija par drošības aspektiem, izvēloties makšķerēšanas vietu uz un pie ūdens, kā rīkoties, ja nonāk nejauši ūdenī un kā sniegt pirmo palīdzību, kā izglābt dzīvību, ja kāds nonācis nelaimē uz ūdens.

Novada bibliotēku pasākumi jūnijā