Ziņģu lustes Eglainē

AKTUĀLI

Vai Jūs zināt kas ir ziņģe? Vārdnīcā to atrāda kā tulkotu, lokalizētu vai pēc svešiem paraugiem darinātu (parasti vieglu, sentimentālu) dziesmu, kas tautā nereti ir folklorizējusies. Vēl tagad Kurzemē par ziņģēm sauc garās tautasdziesmas, tādā nozīmē šo vārdu lietoja Kr.Barons, E.Melngailis un L.Bērziņš. Nav izdevies atrast vārdnīcu, kurā ziņģes vārds būtu minēts kā jaundarinājums, bet ir vairākas liecības, ka tas jau pazīstams un lietots tautā pirms Vecā Stendera.

Tapēc izmantojot šo iespēju atrast skaidrojumu tādai dziesmu mīlestībai kā ziņģe aicinām apmeklēt “Ziņģu lustes Eglainē”, lai saprastu, ka lai arī Stendera dzeja bieži vērtēta un kritizēta ar tiem pašiem vārdiem kā ziņģes kopumā, tomēr grūti atbildēt uz jautājumu, kas noteica šo dziesmu saglabāšanos un vitalitāti tautā? Vai tas ir tuvums, dažkārt tautas dzejas izteiksmei, tautas domāšanai? Tapēc, šajā “Ziņģu festivālā” mēģināsim noskaidrot ar dažādu tautu folkloru un tās dziesmām to paliekošu vērtību, kas nosēžas tautas atmiņā.

Un tā 27.augustā mūsu novadnieka dzimšanas dienā būsim visi kopā, lai saprastu ka katras tautas dziedāta tautas dziesma ir fenomens. Šajā pēcpusdienā savas tautas dziesmas skandēs Latgales un Sēlijas folkloras kolektīvi, kuriem piebiedrosies vācu, poļu, baltkrievu, ebreju, lietuviešu  nacionālo kultūras biedrību folkloras kolektīvi - visi tie, kas veicināja Vecā Stendera un Marijas Tizenhauzenas- Pšezdzeckas pasaules uztveri. Zīmīgi, ka līdz ar šo “Bildu ābices “ pamatlicēja 309 dzimšanas dienu šajā dienā atcerēsimies arī Eglaines skolas 85 gadu jubileju. Tiksimies ar daudziem šīs skolas skolotājiem un atcerēsimies šīs skolas absolventus.

Tātad, ierakstiet savā kalendārā 2023.gada 27.augusts - Stendera dzimšanas dienas svinības Lašu mācītājmuižā. Bet pirms tam - atceres dievkalpojums Lašu baznīcā, kuro vadīs Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs Alpe.

Celsim saulītē tautas ziņģes un mācīsimies tās dziedāt kopā. Uz tikšanos Eglainē!

Miervaldis Brodovs

Saeimas priekšsēdētājs apmeklēja bijušās Višķu sinagogas vietu