Zināmi nezināmā pilsēta

Izglītība

27. maijā Randenes pamatskolas skolēni piedalījās programmas "Latvijas skolas soma" pasākumā "Vēsturiskā orientēšanās spēle". To piedāvāja SIA "Prima Tour".

Dažāda vecumposma bērniem tika piedāvātas vairākas orientēšanās lokācijas un uzdevumi Daugavpilī. To laikā skolēni varēja labāk iepazīt pilsētas vēsturiskās ēkas, pieminekļus un parkus. Pasākuma noslēgumā bija jāveic tests.

Nekustama īpašuma izsole 5.07.2022.