Ziemassvētku noskaņās aizritējis jauniešu aktivitāšu cikls “Ziemassvētku brīnumu sagaidot”

Jaunatnei

Atskatoties uz jauniešu aktivitāšu ciklu “Ziemassvētku brīnumu sagaidot”, no 5. līdz 28.decembrim Naujenes un Biķernieku pagasta bērni un jaunieši pavadīja ziemīgu, māksliniecisku un aktīvu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

Aktivitāšu cikla galvenais mērķis bija radīt Ziemassvētku noskaņu Naujenes, Biķernieku pagasta jauniešiem, izteikt pateicību par aktīvu dalību Naujenes, Biķernieku pagasta un līdzdalību Augšdaugavas novada organizētajos pasākumos.

Iesākoties gada gaidītākajam mēnesim, sākot no 5.decembra, jaunieši iesaistījās mākslinieciski radošajā darbnīcā “Sapņu Ziemassvētki”. Jauniešiem bija iespēja uzzīmēt ziemas noskaņu, ziemas ainavu uz audekla, kas balstās uz molberta statīva. Uzgleznotās gleznas tiks izmantotas jauniešu pulcēšanās vietas skatloga noformēšanai, lai radītu svētku noskaņu sev un pagasta iedzīvotājiem. Jaunieši atzina, ka gleznošana uz audekla ir saistošāka nekā uz papīra. Liels prieks par jauniešu entuziasmu un radošo pieeju gleznu zīmēšanā.

19. decembrī, Naujenē, jauniešu pulcēšanās vieta tika rotāta un pārpildīta ar pozitīvām emocijām, smiekliem un smaidiem. Bērnu un jauniešu smaidi, noskaņojums bija aizraujošs un priecīgs, vēlme ietīties Ziemassvētku virtenē un klausīties Ziemassvētku mūziku radīja patīkamu kopā būšanas sajūtu. Tika izrotāta jauniešu telpa, logi un ēkas ārsiena ar sagatavoto apsveikuma “baneri”, kurā sveicam visus iedzīvotājus ar gada gaidītākajiem svētkiem. Dienas noslēgumā tika rakstīti novēlējumi un domātas aktivitātes jauniešu satikšanās laikam gada noslēgumā.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, jaunieši veidoja apsveikumu digitālajā formā, vairāki jaunieši šajā aktivitātē piedalījās attālināti, nosūtot nepieciešamo informāciju jaunatnes lietu atbildīgajai – Lindai Laizānei.

Apsveikumu skatīt šeit.

Ar iedvesmojošu un aizrautīgu  jauniešu tikšanos 28. decembrī Biķernieku Kultūras namā notika Naujenes, Biķernieku pagasta  jaunatnes gada noslēguma pasākums. Pasākuma laikā jaunieši piedalījās dažādās radošās saliedēšanās aktivitātēs, ko paši mēģināja arī novadīt. Pirmais uzdevums bija izteikt savu vīziju un skatījumu darbā ar jaunatni 2023.gadam, vēlamās aktivitātes un pasākumus, kuros paši vēlētos iesaistīties un palīdzēt tā organizēšanā. Darbs grupās palīdzēja jauniešiem apspriesties savā starpā un noteikt virzienu, kādas aktivitātes būtu jāiekļauj Jaunajā gadā.

Nākama aktivitāte bija saistīta ar vēlējuma izlozi, ko paši jaunieši iepriekš bija sarakstījuši un vēlējuši viens otram, apkopojot kopējo velējuma daudzumu, visvairāk tika novēlēta veselība, miers pasaulē un vairāk pozitīvu emociju ikdienā.

Maģiskais rituāls mūzikas pavadībā bija nākamais solis pasākumā, jauniešiem bija piedāvāts tējas sveču liešana ūdenī un maģiskā figūras apskate, ko katrs no pasākuma dalībniekiem ar prieku vēroja, kas nu ir sanācis - kādam bija neizprotama figūra, kādam diezgan izteikta.

Nākama aktivitāte bija saistīta ar Ziemassvētku viktorīnu, kurā bija jāatbild uz dažādiem interesantiem, bet āķīgiem jautājumiem par Ziemassvētkiem un Jauno gadu.

2022.gadā Naujenes, Biķernieku pagasta jaunieši aktīvi, radoši iesaistījās un līdzdarbojas pagasta jaunatnes dzīvē. Atbalstīja un pārstāvēja savu pagastu vietējās nozīmes pasākumos un novada mēroga pasākumos. Visa gada garumā piedalījās attīstības centra rīkotājās aktivitātēs un pasākumos, kā arī iesaistījās brīvprātīgajā darbā.

Pasākuma turpinājumā tika sumināti un apbalvoti ar piemiņas balvām Naujenes, Biķernieku aktīvākie jaunieši 2022!

  • Alīna Gerasimova
  • Jānis Orlovs
  • Aleksandra Vasiļjeva

Gribam izteikt lielu pateicību jauniešiem par aktīvu līdzdalību jaunatnes dzīvē. 

Pēc svinīgās pasākuma daļas jauniešus sagaidīja jautri konkursi, tējas pauze ar garšīgo cienastu un ballīte.

Priecīgus Ziemassvētkus un, lai Jaunais gads atnes mieru, prieku un smieklus! Būt laimīgam ir labākais, ko dzīvē vēlēties…

Skaistus svētkus vēlot, Naujenes/Biķernieku pagasta jaunatnes lietu speciālistes L. Laizāne un O. Pankova

Gada notikumi Augšdaugavas novadā