Gada notikumi Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Novembra izskaņā Kraujā tika pabeigta bijušā bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku. Uz ēku, kas atrodas Daugavas ielā 34, pārcelsies Naujenes tautas bibliotēka, kas jau ilgus gadus atrodas novecojušās un laikmetam neatbilstošās telpās ēkā pāri ielai. Jaunā un izremontētā “gaismas pils” kalpos par Naujenes pagasta vietzīmi, kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centru.

Remontdarbu ietvaros iekštelpās tika uzbūvēts balkons, nomainīti logi, durvis, iekārtotas visas nepieciešamās komunikācijas, ierīkota videonovērošana, signalizācija un iegādātas jaunas mēbeles.

Bibliotēkas telpas atvērt iedzīvotājiem plāno 2023. gada martā.


Ordeņu kapituls 17. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieku Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāju Annu Jegorovu. Viņa jau vairāk kā 25 gadus veic sociālo darbu novadā, kopš 2012. gada 1. maija ir novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja, pasniedzēja, atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja un sieviešu biedrības valdes locekle, Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas komitejas priekšsēdētāja. Kopš 2013. gada Anna ir arī Latvijas Pašvaldību Savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas locekle un Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes locekle. 2019. gadā konkursā „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” Anna Jegorova ieguva balvu nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019”.


Nīcgalē atklāja grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas. Piesaistot ERAF finansējumu, ir izveidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Specializētajās darbnīcās klientiem būs iespēja nodarboties ar kokapstrādi, keramiku, šūšanu un filcēšanu. Šobrīd centrā ir deviņi klienti, bet maksimālais apjoms, kuru var uzņemt grupu dzīvokļos ir 16, savukārt darbnīcās varēs darboties līdz 20 klientiem.


Višķu pagastā tika atklāta atpūtas vieta “Ambro Krasts”, kas atrodas pie Višķu ezera, Maskovskajas ciemā. Atpūtas vietā ir iespējams ne tikai atpūsties namiņos, bet arī nomāt laivu, SUP dēļus, doties pirtī, zvejot vai relaksēties šūpuļtīklos. Viesiem ir pieejams kubls un pirts, kā arī speciāla vieta ar griliem un galdiņiem lielākām kompānijām.


Špoģos atvērts vietējās produkcijas veikals. Tajā var atrast arī amatnieku un mazo ražotāju produkciju. No Višķu pagasta pārdod medu, kā arī bekona produkciju, arī Latgalē ražotus sierus, Aglonas maizi, augļus un dārzeņus no Līksnas pagasta, ābolus no Vecsalienas pagasta. No neparastiem produktiem veikalā var atrast mednieku sagādāto aļņa, brieža gaļu, un no tās gatavotos izstrādājumus. Vietējie ražotāji un mājsaimniecības tiek aicināti piedāvāt savu produkciju, lai papildinātu veikala sortimentu.


Tika uzsākta mazuta glabātavas sanācija Višķos. Ir noslēdzies iepirkums un ir noslēgts līgums par sanācijas pakalpojumu sniegšanu ar būvniecības uzņēmumu. Projektu cer pabeigt 2024. gada pavasarī. Paredzēts likvidēt piesārņojuma avotus – atbrīvot/attīrīt tvertnes un dīķi, kas izveidojies vēsturisku naftas produktu noplūžu rezultātā, pazemes un virszemes infrastruktūru un grunti no naftas produktiem, veikt sanācijas darbus un revitalizēt piesārņojuma areālu, kā arī demontēt tvertnes, iekārtas un degradējošos infrastruktūru. 


15. oktobrī Līksnā tika atzīmēti 110 Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas gadi. Par godu šim zīmīgam notikumam baznīcā norisinājās koncerts, bet pēc svinīga dievkalpojuma notika krusta iesvētīšana jaunajā Jēzus Sirds dārzā pie draudzes. Dārza projekts tika īstenots ar pašvaldības atbalstu. Rezultātā tika izveidoti celiņi, zāliens, iestādīti dekoratīvie stādi, izveidots dīķis sirds formā, kā arī citi labiekārtojume elementi.


Ilūkstē tika atklāts Tūrisma informācijas punkts. Centra uzdevums ir sniegt informāciju par tūrisma objektiem Ilūkstē, kā arī apkārt esošiem pagastiem, objektiem. Līdz šim tūrisma punkts Ilūkstē neeksistēja. Ilūkstes apkārtnē ir daudz kultūrvēsturisku un inetersantu apskates objektu. Cerams, ka drīzuma atdzimšanu varētu piedzīvot arī viens no enkurobjektiem – Ilūkstes klosteris, jo ēku plānots attīstīt.


Atklāts jaunais velomaršruts Nr. 790 “Pa Pirmā pasaules kara bunkuriem”. Jaunais velomaršruts Nr. 790 norisinājās posmā: Ēģipte, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads – Zemgale – Turmantas – Zarasi – Ēģipte, tā kopējais garums ir aptuveni 36 km. Pirmā pasaules kara laikā Latvijas un Lietuvas teritorijā vairākus gadus atradās frontes „Dzīvības un Nāves” līnija. Tās abās pusēs tika būvēta sarežģīta nocietinājumu sistēma ar ierakumiem, tranšejām un bunkuriem. Tūkstošiem karavīru te cīnījās un krita sīvās kaujās, par ko liecina neskaitāmie kritušo karavīru apbedījumi.


Višķu pagastā atjaunots 15 m augsts Ostrovas putnu vērošanas tornis. Putnu vērošanas tornis atradās sliktā stāvoklī un nebija izmantojams, tāpēc tika veikta tā pilnīga rekonstrukcija. Ja iepriekš tornī vienlaikus varēja atrasties pieci apmeklētāji, tad pēc rekonstrukcijas tornī vienlaikus var uzkāpt desmit cilvēki. Objektā izvietota arī vizuālā informācija par putniem, kas mājo torņa apkaimē.


Jūnijā tika atklāta atjaunotā tūrisma taka “Sprīdītis" dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”. Projekta ietvaros izremontēti divi gājēju tilti - pāri Pilskalnes strauta gravai un pāri Dubupītei lejpus atpūtas bāzei “Dubezers”, kā arī atjaunotas koka kāpnes uz balstiem, atjaunotas koka laipas uz balstiem ar laipu paplašinājumiem, uzstādīti 4 galdi un 14 soli, atjaunotas barjeras taku norobežojumam, uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne un atjaunotas 15 izglītojoši informatīvās plāksnes par dabas vērtībām un procesiem.


Ilūkstē vasaras izskaņā tika pabeigti būvdarbi, jaunajā futbola laukumā ar mākslīgo segumu. Projekts tika realizēts sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju. Futbola laukums ir 60x40 m, pēc noteikumiem te varēs notikt spēles formātā astoņi uz astoņi spēlētāji. Līgumsumma – 169 450 eiro. Nākamgad tiek plānots īstenot projektu pie dabīgā futbola laukuma Ilūkstē, kur varētu paradīties zālāja laistīšanas iekārta.


Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” tika īstenoti remontdarbi, kuru ietvaros tika veikti grīdu, sienu, griestu apdares darbi. Tāpat tika uzstādītas jaunas durvis un veikta aktu zāles renovācija, kā arī virtuves bloka remonts. Savestas kārtībā kāpņu telpas. Renovācijas ietvaros tika veikta arī ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu atjaunošana, apkures radiatoru un cauruļu nomaiņa, ventilācijas sistēmu montāža, elektroapgādes sistēmas montāža, jauno gaismekļu uzstādīšana. Uzstādīta automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēma, kā arī ugunsdzēsības sistēma, sakārtoti datortīkli.


Ilūkstes Raiņa vidusskolā īstenots vērienīgs projekts materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, kurā ieguldīti vairāk nekā 234 tūkstoši eiro. Projekta ietvaros pilnveidota  materiāltehniskā bāze visās skolas ēkās atbilstoši īstenojamajām izglītības programmām, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu. Projektā iegādāti portatīvie un stacionārie datori, mikroskopi, tāfeles ar iebūvētu interaktīvu displeju, projektori un mēbeles. Jaunais aprīkojums tiek izmantots gan eksakto, gan humanitāro priekšmetu apguvē.


Višķu bijušās sinagogas pamatos starptautiskās jauniešu nometnes ietvaros augusta izskaņā notika arheoloģiskie izrakumi. Šeit darbojās jaunieši no Latvijas, Ukrainas un Vācijas. Viņiem palīdzēja arī pētnieks no Latvijas Universitātes Rūdolfs Brūzis. Viņš skaidroja, ka iepriekš Latvijā arheoloģiskā izpēte tika veikta tikai vienu reizi – Rīgā, kur 90. gados tika atsegti nodedzinātās sinagogas pamati. Rīgā pēc arheoloģisko izrakumu noslēgšanas tika uzstādīts memoriāls, kas varētu notikt arī pie bijušās Višķu sinagogas.


Naujenes pagasta Slutišķos norisinājās restaurētās vecticībnieku sētas ekspozīcijas “Upāni” atklāšana. Sētā ir iekārtotas trīs Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas, kuras tapušas Kultūras ministrijas pārziņā esošā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Rīteiropas vērtības” ietvaros. Projekta mērķis  ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai.


No 1. jūnija darbu sāka Višķu kultūras centrs. Tas koordinē kultūras norises Višķu, Dubnas un Ambeļu pagastā. Višķu pagasta pārvaldes struktūrvienība “Višķu pagasta Sabiedriskais centrs” tika reorganizēta par Višķu kultūras centru, savukārt Višķu pagasta pārvaldei uzdots turpmāk veikt triju pagastu kultūras darbības plānošanas, pasākumu rīkošanas, amatiermākslas darbības nodrošināšanas, nemateriālā kultūras mantojuma un Dziesmu svētku tradīcijas uzturēšanas uzdevumus.


Augšdaugavas novadā norisinājās konkurss “Saimnieks 2022” ar mērķi  apzināt un godināt novada uzņēmumus, kuri aktīvi  darbojas savā nozarē, rada pievienoto vērtību, ražo unikālus produktus un piedāvā pakalpojumus, ievieš jaunas tehnoloģijas. Uzņēmēji tika apbalvoti dazādās nominācijās - Gada jaunais uzņēmējs;  Ģimenei un bērniem draudzīgākais uzņēmums, Gada saimnieks mežsaimniecībā, Gada mājražotājs, Gada amatnieks, Gada pakalpojumu sniedzējs, Gada tirgotājs, Ģimeniskās vides saimniecība, Gada bioloģiskā saimniecība, Videi draudzīgs uzņēmums un Gada populārākais uzņēmums – iedzīvotāju simpātija.


15. oktobrī Pilskalnes pagasta mototrasē “Celmi” notika motokrosa sacensības “Sēlijas kauss”, kurās startēja 120 motosportisti no Latvijas un Lietuvas. Motokross notiek jau 18 gadus. Sacensības norisinājās vairakās kategorijās – gan bērniem, gan pieaugušiem, gan iesacējiem, veterāniem u.c. Pasākumu rīkoja, ka arī sagatavoja trasi Ilūkstes biedrība “Moto Ilūkste”. Augšdaugavas novads motokrosu atbalstīja finansiāli.


1986. gadā celto Ilūkstes kapliču bija skāris laika zobs, un līdz šim kapitālie ieguldījumi tajā netika veikti. Atjaunotajā kapličā ir izstrādāts jauns risinājums saules gaismas iekļūšanai ēkā jeb dabiskajam apgaismojumam, izbūvēti jauni logi, nomainīts jumta segums, izbūvēti jumta logi. Tāpat ēkā ir izbūvēta aukstuma telpa, kur uz laiku var novietot aizgājušo, bet iekštelpās tika veikts kosmētiskais remonts. Atjaunota arī ārējā fasāde. Kapličas atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas un Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošanas kopējās izmaksas sastāda 321 713, 18 eiro.


Špoģos un Ilūkstē cilvēki pauda atbalstu Ukrainai tās cīņā par neatkarību. 2. martā, plkst. 18.00. Cilvēki visā Latvijā vienojās vienlaicīgā atbalsta mītiņā, tādējādi paužot atbalstu un solidaritāti Ukrainai, tās cīņā pret Krievijas militāro agresiju un cīņā par valsts neatkarības saglabāšanu. Iedzīvotāji pauda, ka Krievijas uzbrukums Ukrainai ir uzbrukums visai Eiropai, tās vērtībām, tāpēc visiem spēkiem ir jānosargā Ukrainas un visas Eiropas turpmākā neatkarība.


Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā tika realizēts ceļa pārbūves projekts. Ceļa posms “Vārpene – Ezerne - Saulkalni” tika pārbūvēts degradētās teritorijas revitalizācijas projekta ietvaros. 2,7 km garā ceļa posmā tika uzstādītas caurtekas, ceļazīmes, drošības barjeras, ieklātas šķembas, iesēts zāliens, kā arī veikta dubultā virsmas apstrāde. Būvdarbi tika iesākti 2021. gada 11. oktobrī, bet noslēgušies 2022. gada 24. augustā. Kopējās izmaksas ir 448 277, 32 eiro.


27. oktobrī Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par jauno izpilddirektora amata kandidātu Pēteri Dzalbi. P. Dzalbe Rīgas Tehniskajā Universitātē ir ieguvis sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grādu ekonomikā, pašlaik studē doktorantūrā Daugavpils Universitātē. Pašvaldību vēlēšanās 2010., 2013. un 2021. gadā ievēlēts par Daugavpils pilsētas domes deputātu, no 2013. līdz 2017. gadam bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja vietnieks. No 2018. gada ir SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” valdes loceklis, no šī gada ir biedrības “Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija” valdes loceklis.


Šogad pašvaldība turpināja jau pērn iesākto apgaismojuma programmu, ierīkojot moderno LED apgaismojumu Maļinovā, Randenē un Kraujā, Nīcgalē, Subatē, Ilūkstē, Kumbuļos un Silenē. 2021. gadā pašvaldība realizējusi apgaismojuma projektus sešos ciemos – Līksnā, Kalupē, Biķerniekos, Maļutkos, Laucesā un Silenē.

Uzņēmējdarbības attīstībai Vecstropos pārbūvēja publisko infrastruktūru. Būvdarbu rezultātā atjaunoja ielu braucamās daļas, gājēju ietves, ierīkoja autostāvvietas, atjaunoja lietusūdens kanalizācijas sistēmas un modernizēja ielu apgaismojumu. LED apgaismojums, kuru uzstādīja realizējot projektu, ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz pat 70%, vienlaicīgi palielinot apgaismojuma līmeni. Būvdarbu izmaksas: 480 444,61 eiro.


Bijušo veikala ēku Līksnā pielāgo kultūras funkciju vajadzībām. Remontdarbu ietvaros veica fasādes siltināšanu, tika nomainīti logi un jumts, veikta iekšējā pārplānošana bez pārbūves, telpu remonts, atjaunoti inženiertīkli. Iegādāts nepieciešamais aprīkojums. Būvdarbu kopējās izmaksas – 128 870 eiro.


­­Pēc 60 darba gadiem godam nopelnītā atpūtā šogad devās ilggadējā Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika. Par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu Latgales labā viņa saņēma Latgales Plānošanas reģiona augstāko apbalvojumu – atzinības rakstu “ Par mūža ieguldījumu”, ko pasniedza bijušais Latvijas Valsts prezidents – Raimonds Vējonis.


Skrindu dzimtas muzejs īstenojis projektu “Talku tradīciju apzināšana un izpēte Daugavpils novadā”, kā rezultātā tapusi dokumentāla filma “Talkas un talku tradīcijas Dienvidlatgalē”, kurā vēsturnieks Arnis Slabožaņins kopā ar kinooperatoru Sergeju Čakānu vietējo ļaužu atmiņu stāstus un kinofonda arhīvos atrastos materiālus. Projekta ietvaros tapusi arī izstāde “Talku tradīcijas Augšdaugavas novadā”, kurā apkopotas fotogrāfijas kopš pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām.


Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” atklāts dienas centrs, izveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Vienā dienā centrā iespējams uzņemt līdz 15 klientiem, kuri apgūst dažādas dzīvei nepieciešamas prasmes. Ar klientiem strādā sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits, ir pieejama reitterapija. 


Gada nogalē Valsts heraldikas komisijas sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts Augšdaugavas novada jaunais ģerbonis, ko izstrādajis mākslinieks Edgars Sims. Jaunais ģerbonis ir veidots, apvienojot bijušā Daugavpils novada un Ilūkstes novada simboliku.

Sadraudzības pasākums "Ziemassvētku vakars"