Ziemassvētku noskaņa Naujenes pamatskolā

Izglītība

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...
/ M. Svīķe/

Klāt Ziemassvētki, un sirds ilgojas iebrist baltās kupenās, redzēt pasauli sev apkārt mirdzoši baltu. Taču Ziemassvētki ir atnākuši, un vienalga – ar sniegu vai bez tā – dvēsele top gaiša un balta, jo būtiskāko nevar saredzēt, bet to var sajust sirdī.

Viss ir izdevies un īsts tad, kad bērnu sirdīs ir Ziemassvētku prieks, jo svētku sajūtu nevar notēlot. Ziemassvētki mūsu skolā ir vienmēr īpaši, jo mūsu skolēnu vidū valda prieks, acīs ir saskatāma ticība brīnumiem un skolas telpās ir dzirdami skanīgi smiekli, kas ieskandina svētkus ar zvaniņu skaņām.

Ļoti mājīgā un draudzīgā atmosfērā  21. decembrī, noslēdzoties mācību gada pirmajam pusgadam, skolas aktu zālē skolēnus un skolotājus gaidīja īpašs pārsteigums – pašu ierunāts, iedziedāts, izdejots un izspēlēts Ziemassvētku prieks.

Ziemassvētku noskaņu pasākuma “Ar dziesmu sasildīt” sākumā kopā ar vēstures skolotāju Ingu ČALENKO atcerējāmies  šo svētku vēsturi, bet to, cik uzmanīgi bijām klausītāji, pēc tam uzzinājām viktorīnā ar Kahoot palīdzību.

Pasākumā skatītājus iepriecināja sākumskolas vokālā ansambļa ”Ķipariņi”, instrumentālā ansambļa un skolas kora skanīgās dziesmas. Par Ziemassvētku noskaņu, mīlestību, svētku izjūtu vēstīja mūsu 1. un 3. klases daiļlasītāji. Savukārt Teātra pulciņa (2.kl. skolēni) aktieri atcerējās paši un atgādināja klātesošajiem Ziemassvētku tradīcijas.

Atzinīgus vārdus par Naujenes pamatskolas paveikto 2023./24.m.g. 1.semestrī un labus vēlējumus nākotnei teica direktors Pāvels BROVKINS. Viņš apsveica arī datorspēļu sacensību un volejbola sacensību uzvarētājus un labākos spēlētājus.

Paldies par Ziemassvētku noskaņas radīšanu mūzikas skolotājai Innai KRALIKAI, teātra pulciņa skolotājai Ilzei OZOLAI un vēstures skolotājai Ingai ČALENKO. Pasākumu vadīja 5. klases skolēni Jana KOKINA un Kirils PANOVSKIS.

Svētki klusiņām atnāk un aiziet, taču paliek prieks, sirsnīgas atmiņas un pārliecība par to, ka Ziemassvētku miers, gaišums un labestība mūsu dvēselēm māca būt baltām un ticēt brīnuma… Mēs visi meklējam šo brīnumu – sapņojot, ticot un strādājot, lai to gūtu. Taču vislielākais brīnums ir katrā no mums – mīlestība un sirds siltums. Lai jaunajā gadā visu nosaka mīlestība,  miers un saticība! Lai laimīgs gads! Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!

Gaidot Ziemassvētkus