Gaidot Ziemassvētkus

Izglītība

Kas varbūt burvīgāks par Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Lāču pamatskolas saime kā čakli rūķīši visu decembri gatavojās Ziemassvētkiem. Rotāja skolu, rakstīja apsveikumus, sākumskolas skolēni mācījās dziesmas, dejas un dzejoļus, lai kopā uzburtu Ziemassvētku pasaku.

22. decembrī Lāču pamatskolā bija neparasta mācību diena. Pamatskolas skolēniem diena sākās ar svētku līniju. Skolas direktora vietniece izglītības jomā Zinaīda Šumska apsveica pamatskolas skolēnus Ziemassvētkos, kā arī novēlēja skolēniem otrajā semestrī čakli strādāt, lai būtu labāki rezultāti mācībās un  9. klases skolēniem nopietnāk mācīties gatavojoties eksāmeniem. Direktora vietniece izglītības jomā pasniedza pateicības par labām un teicamām sekmēm 1.semestrī. Pateicības saņēma 6 skolēni. Dienas turpinājumā 5. - 9. klases skolēni sacentās, kura klase ir veiklākā dažādos ziemas konkursos.

Sākumskolas skolēni kopā ar melno Kaķeni devās Ziemassvētku pasakā. Skolēni ar dziesmām, dejām, rotaļām un dzejoļiem palīdzēja Kaķenei un karaļvalsts iedzīvotājiem tikt uz balli karaļa pilī. Angļu valodas pulciņa dalībnieki palīdzēja Runcim un Kaķenei izlasīt vēstuli un kopā nodziedāja dziesmu angļu valodā. Karaļa pilī karalis un karaliene visus sveica Ziemassvētkos un uzdāvināja saldās dāvanas. Pasākuma beigās skolēnus Ziemassvētkos apsveica skolas direktora vietniece audzināšanas jomā Jūlija Semjonova. Direktora vietniece audzināšanas jomā pateica paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par sarūpētajiem svētkiem. Novēlēja skolēniem 2. semestrī labi un teicami mācīties, attīstīt savus talantus. 1. - 4. klases skolēniem direktora vietniece pasniedza pateicības par labām un teicamām sekmēm. Pateicības saņēma 16 skolēni.

Vēstules Salavecītim ir uzrakstītas, eglītes izrotātas, dāvanas saņemtas, iededzinātas četras adventes sveces, saņemtas liecības un pateicības. Lāču pamatskolas saime gatava doties burvīgajā Ziemassvētku pasakā.

Direktora vietniece audzināšanas jomā Jūlija Semjonova

Gada pēdējās skolēnu sacensībās pārliecinoši triumfē Ilūkstes Raiņa vidusskola