Ziemassvētku balle Dubnā

Kultūra

Sanāksim kopā 25. decembrī plkst. 21.00 Dubnas pagasta kultūras namā ,,Ziemassvētku ballē" un iedegsim prieku, lai Ziemassvētku eglīte smaržo un mirdz. Mīļi gaidīsim pasākumā!

Pašvaldības īpašumā pārņemta Birķineļu baznīca