Ziemassvētki klāt Lāču pamatskolā

Izglītība

Pēdējās mācību nedēļās pirms ziemas brīvdienām Lāču pamatskolā noritēja kā Salavecīša darbnīcā. Visa Lāču pamatskolas saime gatavojās svētkiem. Pamatskolas skolēni kā čakli rūķīši rakstīja pēdējos pārbaudes darbus, sarūpēja dāvanas labdarības koncertam. Sākumskolas skolēni kā īsti mākslinieki mācījās dziesmas, dzejolīšus un dejas, lai parādītu savus talantus Ziemassvētku festivālā.

23.decembrī Lāču pamatskolā bija neparasta mācību diena. Pamatskolas skolēniem diena sākās ar svētku līniju. Skolas direktors  Andris Meškovskis apsveica pamatskolas skolēnus Ziemassvētkos, kā arī pasniedza skolēniem  pateicības par labām un teicamām sekmēm 1.semestrī. Pateicības saņēma 9 skolēni. Dienas turpinājumā 5.-9. klases skolēni ceļoja pa Eirāzijas valstīm, lai uzzinātu par Ziemassvētku un Jaunā gada tradīcijām. Katra stacija bija veltīta vienai valstij. Skolēni uzzināja par Itālijas un  Zviedrijas Ziemassvētku tradīcijām, kā notiek Ziemassvētkos zīlēšana Latvijā. Pamēģināja uzrakstīt skaitļus un apsveikumu ķīniešu un japāņu valodā. Vjetnamas stacijā skolēniem bija iespēja izkustēties.

Sākumskolas skolēni piedalījās Ziemassvētku festivālā. 1.-4. klases skolēni parādīja savus talantus. Priekšnesumus viņi gatavoja kopā ar klases audzinātājām un vecākiem. Festivālā skolēni parādīja, ka viņi ir  brīnišķīgi dejotāji, dziedātāji, muzikanti  un aktieri. 4., 3.b. un 2.klases skolēni iekustināja visus ar savām dejām. 3.a. klase pierādīja, ka viņu klasē ir daudz talantīgu skolēnu. Drosmīgie pirmklasnieki sagatavoja dzejoļus, dejas un pat pastāstīja par saviem zīmējumiem. Ciemos uz Ziemassvētku festivālu bija atnācies lācis, kurš gribēja atrast  sev kādu talantu. Kopā ar visiem skolēniem viņam tas izdevās. Par piedalīšanos Ziemassvētku festivālā lācis pasniedza dalībniekiem pateicības. Ziemassvētku festivāla beigās skolēnus apsveica Ziemassvētkos skolas direktors Andris Meškovskis. Direktors pateica paldies skolēniem par viņu priekšnesumiem un drosmi. Novēlēja skolēniem nākamajā semestrī labi un teicami mācīties un turpināt attīstīt savus talantus. 2.-4. klases skolēniem direktors pasniedza pateicības par labām un teicamām sekmēm. Pateicības saņēma 13 skolēni.

Aiz loga sniegs un sals. Ir izrotāta eglīte, sagatavotas un saņemtas dāvanas, iededzinātas četras adventes sveces, saņemtas liecības un pateicības, skolā Ziemassvētku festivāls ir izskanējis . Lāču pamatskolā Ziemassvētki ir klāt!

Jūlija Semjonova

Lāču pamatskolā ienāk sniegavīri