Lāču pamatskolā ienāk sniegavīri

Izglītība

Neviens mājas pagalms ziemā nav iedomājams bez sniegavīra. Sniegavīru labprāt veido gan bērni, gan pusaudži, gan viņu vecāki un pat vecvecāki.

Lāču pamatskolā jau kopš decembra sākuma sākās sniegavīru saiets, kuri negribēja dzīvot pagalmā, bet vēlējās atrasties skolas 2. stāva foajē.  Uz skolu nāca lieli un mazi sniegavīri, pa vienam, pārīšos un pat lielākās grupās. Šis sniegavīru saiets bija iespējams pateicoties Lāču pamatskolas Skolas padomes iniciatīvai organizēt konkursu - izstādi "Sniegavīru parāde". Kopā konkursā piedalījās 32 sniegavīri vai sniegavīru kompozīcijas. Piedalījās gan pirmsskolas grupas "Lāčuks "audzēkņi, gan brašie devītklasnieki.

Visi sniegavīru autori bija apbalvoti ar pateicībām un saldām dāvanām.  Stingrā žūrija novērtēja darbus un izvēlējās 4 labākos. Labāko darbu autoriem bija pasniegti atzinības raksti un vērtīgas balvas.

Pateicāmies Skolas padomei par atbalstu, interesantām idejām un sagādātājām dāvanām! Paldies ikvienam konkursa - izstādes "Sniegavīru parāde" dalībniekam par neizsīkstošu radošumu!

Lāču pamatskolas skolotāja Skaidrīte Kardele

Lāču pamatskolā turpinās “Bērnu žūrijas 2022” grāmatu lasījumi