Ziedonis decembrī

Izglītība

Decembra sākumā Randenes pamatskolā projekta Latvijas skolas soma ietvaros viesojās fonda “Viegli” izglītības iniciatīvas “Ziedoņa klase” projektu vadītāja Sallija Kļavkalne. Varētu apgalvot, ka viņa atveda ziemas spelgoņī uz skolu Ziedoni.

S. Kļavkalne vadīja nodarbību “Es, cilvēks, pasaule”. Tās laikā 3. - 8. klašu skolēni tika iepazīstināti ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Lasot dzejnieka, publicista darba fragmentu, audzēkņi veica dažādus uzdevumus, reflektēja par tajā paustajām idejām un to izpausmi ikdienā. Lika puzli.

Kā zināms, fonds “Viegli” tika nodibināts 2010. gadā pavasarī, lai īstenotu fonda patronam, dzejniekam I. Ziedonim tuvu misiju: „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”. Fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt jaunradi Latvijā, veicinot Imanta Ziedoņa ideju īstenošanos, vērtību turpināšanos un veidojot sabiedriskus projektus, kas atklāj Latvijas dabas un kultūras vērtības.

Sporta aktivitātes Špoģu vidusskolā