Zemes vienības nomas tiesību izsole Skrudalienas pagastā (24.04.)

AKTUĀLI

Izsole notiks 24.04.2024. plkst.12:15

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaSkrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4486 005 0761
Platība, ha1.65
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiNav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVNEUR 102,14
Iznomāšanas mērķislauksaimniecības vajadzībām
Nomas līguma termiņš6 gadi
Atklāta izstāde "Brīvības spēks" Ilūkstes pilsētas bibliotēkā