Zemes vienības nomas tiesību izsole Salienas pagastā (10.04.)

AKTUĀLI

Izsole notiks 10. aprīlī plkst. 12:15

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaSalienas pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4484 003 0131
Platība, ha0.30 ha
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiNav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVNEUR 28,00
Iznomāšanas mērķislauksaimniecības vajadzībām
Nomas līguma termiņš6 gadi
Zemes vienības nomas tiesību izsole Salienas pagastā (10.04.)