Zemes vienības nomas tiesību izsole Kalkūnes pagastā (10.04.)

AKTUĀLI

Izsole notiks 10. aprīlī plkst. 11:45

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vieta“106 C”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4460 004 2217
Platība, ha0.09 ha
Lietošanas mērķisIndividuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601)
ApgrūtinājumiNav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVNEUR 54,90
Iznomāšanas mērķisIndividuālā dārza uzturēšanai
Nomas līguma termiņš6 gadi
Pašvaldība pārdod ugunsdzēsēju mašīnu GAZ 66