Pašvaldība pārdod ugunsdzēsēju mašīnu GAZ 66

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- ugunsdzēsēju mašīnu GAZ 66, valsts reģistrācijas numurs AR9010. Automašīnas sākotnējā cena ir 705.00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Samaksa par kustamo mantu veicama septiņu dienu laikā. Darījumam piemēro PVN no cenas.

Ar pārdošanas par brīvu cenu un izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 19. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/kustamas-mantas-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties var Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa tālr.65476739, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 12.aprīlim plkst.12.00, iesniedzot pieteikumu.

Kustamo mantu var apskatīt līdz izsoles dienai, vienojoties par laiku, iepriekš piezvanot pa tālruni Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagasta pārvaldes vadītājai Ingūnai Novickai tālr. 65475564, mob.28455257.

Pašvaldība pārdod automašīnu ar kravas kasti VW Transporter