Zaļā pēcpusdiena Naujenē

AKTUĀLI

13. martā Naujenes Tautas bibliotēkā tika atklāta Latvijas likteņupei – Daugavai veltīta fotoizstāde “Zili zaļā galerija”, kura darbosies līdz 3. aprīlim. Zaļās pēcpusdienas pasākuma laikā Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības speciāliste Irēna Broliša prezentēja Daugavpils novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtību apsaimniekošanas piemērus Latvijā un kaimiņu zemēs. Tika rādīta arī īsfilma par dabas ekosistēmas pakalpojumiem un organizētas interaktīvas dabas izziņas aktivitātes, ka arī informēts par dabas skaitīšanas un citiem dabas aizsardzības aktuāliem tematiem.  Aicinām visus interesentus apmeklēt fotoizstādi.

Pagastu komandu kausa izcīņa volejbolā