Vokālā ansambļa “Līgaviņas” jubilejas koncerts

AKTUĀLI

21. aprīlī Silenes kultūras nama vokālais ansamblis “Līgaviņas” svinēja 20 gadu jubileju koncertā “Dzīves mirkļi”, kas pulcēja lielu apmeklētāju skaitu, jo kolektīvu ļoti mīl mūsu pagastā.

20 radošie gadi ir liels dzīves posms, kurā kolektīvs daudz strādāja, pilnveidojot savu profesionalitāti, meklēja idejas, formas , piedalījās daudzos konkursos un atlasēs, uzstājās kaimiņu pagastos un citos Latvijas novados, trīs reizes piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
Kolektīva dzīves gaitas tika atspoguļotas fotoizstādē, kura bija izvietota kultūras nama foajē.
Pašlaik kolektīva repertuārā ir ap 300 dziesmas, dažādās valodās: latviešu, latgaļu, krievu, ukraiņu. Protams, 20.gadu laikā kolektīva sastāvs ir mainījies, bet dažas dalībnieces dzied kolektīvā no pirmsākumiem.

Šodien tas ir spēcīgs, saliedēts kolektīvs, kuru vada ansambļa vadītāja Inna Kralika un kolektīva sastāvā ir Silenes ciema sievietes: Inese Kovaļova, Ināra Lapkovska, Alla Mickeviča, Ļubova Druss, Veronika Čapule, Tatjana Ņevidomska, pavisam 7 dalībnieces.
Koncerta laikā vokālais ansamblis sniedza savu priekšnesumu trīs cēlienos, demonstrējot savas spējas, spēcīgas balsis, artistiskumu, humora izjūtu, repertuāra daudzveidību.

Vokālo ansambli “Līgaviņas”, sniedzot muzikālos priekšnesumus, sveica kaimiņu pagastu kolektīvi, kā īstie draugi un domu biedri: VA “Prieks” no Laucesas pagasta, VA “Pērles” no Kalkūnu pagasta, VA “Dzirkstelītes” no Nīcgales pagasta un VA “Aizturi elpu” no Demenes pagasta.
Ļoti sirsnīgu video apsveikumu atsūtīja pirmā kolektīva vadītāja Rozālija Almakajeva.

Kolektīvu ar jubileju apsveica pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe, novada kultūras centra direktore Inta Uškāne, Salienas apvienības pārvaldes vadītāja Svetlana Kursīte, SIA “Firma Antaris” personāla daļas vadītāja Rita Pudāne un Silenes skolas vadītāja Tatjana Klopova.

Kolektīva dibināšanas vēsturi izstāstīja Jevgēnija Osipova, kura tolaik Skrudalienas pagasta padomē pildīja kultūras komitejas priekšsēdētājas amatu.
Ar siltu apsveikumu uzstājās Silenes kultūras nama kultūras darba vadītāja Alevtīna Mihailova un Silenes skolas skolēni, grupas “Tornado” jaunākais sastāvs.

VA “Līgaviņas” pateicās visiem atbalstītājiem, kuri palīdzēja organizēt šo skaistu pasākumu: iedzīvotājai Valentīnai Marenkovai, bibliotēkas vadītājai Eleonorai Griškjānei, bāriņtiesas loceklei Oksanai Andrulei, protams, kultūras darba vadītājai Alevtīnai Mihailovai, pārvaldes vadītājai Betijai Ivanovai. Liels paldies SIA “Jums S” īpašniekam Valerijam Hrapānam un iedzīvotājai Natālijai Šušertai par pasākuma atbalstu.

Vakara noslēgumā tika ievesta milzīga, skaista torte, kuru kolektīvam un koncerta dalībniekiem izgatavoja un pasniedza SIA “Firma Antaris”, paldies par to uzņēmuma līdzīpašniecei Nadeždai Danilovai.

Paldies mūsu uzticamajiem skatītājiem, pagasta iedzīvotājiem un viesiem, par pasākumu apmeklēšanu, par dzīvu atbalstu, emocijām, kas ļoti stimulē kolektīva dalībniekus.

Silenes kultūras nama kultūras darba vadītāja Alevtīna Mihailova

Špoģu vidusskolas skolēni iepazīst Marka Rotko un mākslas pasauli