Špoģu vidusskolas skolēni iepazīst Marka Rotko un mākslas pasauli

Izglītība

Kompetencēs balstīta mācību satura apguve vizuālajā mākslā, dizainā un sociālajās zinībās ietver dažādu mākslas izstāžu, galeriju, kā arī muzeju un citu kultūras iestāžu apmeklējumu, tādā veidā ļaujot bērniem klātbūtnē piedzīvot gan atklāsmes emocijas, gan mākslas pasaules burvību, gan katra cilvēka individuālo atbildību par savu uzvedību un attieksmēm.

Špoģu vidusskolas 2. un 3. klases bērni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Marka Rotko mākslas centru, lai padziļinātu savas zināšanas mākslas jomā, uzzinātu jaunus mākslas veidus, pielietotu savas esošās zināšanas uzvedības noteikumu ievērošanā muzejos.

Kompetenta gida pavadībā skolēni iepazina dažādus mākslas izpausmes veidus, veidoja priekšstatu par gida un  mākslinieka profesijām. Skolēni padziļināja izpratni par mūsdienu mākslu un kopā ar gidu noskaidroja, ka māksla nav tikai gleznās, māksla ir viss, ko cilvēks pats ir radījis. Ar lielu aizrautību skolēni klausījās gida stāstītajā un uzdeva sev interesējošos jautājumus, kā arī ar lielu interesi izpētīja ekspozīcijā izvietotos mākslas darbus un piefiksēja nepieciešamo informāciju turpmākajiem uzdevumiem.

Pēc ekskursijas skolēni parādīja savas prasmes radošajās nodarbībā “Notverts mākslā”, kur mākslinieces pavadībā varēja radīt kādu īpašu darbiņu. Bērni ar interesi vēroja darbnīcas izkārtojumu, bagātīgo aprīkojumu un uzmanīgi sekoja mākslinieces ieteikumiem. Katrs skolēns savu izveidoto darbiņu varēja paņemt līdzi uz skolu izstādes veidošanai.

Mākslas iedvesmoti, skolēni kopā ar skolotājām devās apskatīt Daugavpils cietokšņa “Spoku” zirgu, Nikolaja vārtus un cietokšņa aizsargvaļņus. Tā kā iepriekš vizuālās mākslas stundās tika daudz runāts un rādīts  gan par vides objektiem, gan par katras pilsētas apskates vietām, kas cieši savij pagātni ar tagadni, bērniem raisījās dažādu pozitīvu emociju gamma un piederības sajūta savai pilsētai.

Ir lieliski, ka mācību saturā iekļautās vērtības, vietas un lietas var bērniem iemācīt tepat mūsu skaistajā Daugavpilī!

Špoģu vidusskolas skolotājas Maija Naidjonova un Guna Pētersone

Ziņas par Oskaru Baltmani-Saulīti